Piotr Lodziński
Zajmuje się zaburzeniami rytmu serca od ponad 20 lat. Od 2003 r. wykonuje zabiegi ablacji podłoża arytmii. Pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swój warsztat zabiegowy doskonalił podczas licznych staży i szkoleń w klinikach w Filadelfii, Hamburgu, Mediolanie, Lipsku, Rzymie, Amsterdamie. Od 2013 r. jest dyrektorem programu szkoleniowego dla kardiologów w zakresie zabiegowego leczenia migotania przedsionków w European Surgical Institute w Hamburgu. Posiada certyfikat European Heart Rhythm Association - Electrophysiology Specialists. W grudniu 2018 r. otrzymał tytuł Fellow of European Society of Cardiology (FESC). Ceniony przez dużych i małych pacjentów za profesjonale i ciepłe podejście.