Janusz Kochanowski
W Family Medica wykonuje konsultacje kardiologiczne i badanie echo serca. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Aktualnie jest adiunktem w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Kierownikiem Pracowni Echokardiografii (indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca). Jest autorem ponad stu opracowań naukowych i dydaktycznych.