Ewa Nargiełło
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w takcie specjalizacji z kardiologii. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest kardiologia zachowawcza, nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej oraz elektrokardiografia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.