Ewa Nargiełło
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest kardiologia zachowawcza, nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej oraz elektrokardiografia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.