Karolina Gawle-Krawczyk
Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 pracuje w Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2021 obroniła doktorat związany z tematyką białaczek wieku dziecięcego. Po uzyskaniu specjalizacji z pediatrii aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z hematologii i onkologii dziecięcej, gdyż jej szczególne zainteresowania związane są z immunologią, chorobami krwi i układu krwiotwórczego wieku dziecięcego. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach i kursach zawodowych. Praca z dziećmi jest jej pasją a także wyzwaniem.