Barbara Januś – Laszuk
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2015 r. specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Wolskim oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii – II Klinika Neurologiczna, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach z zakresu neurologii i rehabilitacji.