Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym familymedica.waw.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”).Administratorem Serwisu internetowego jest Family Medica Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-497), przy ul. Aleksandra Prystora 4/4, (filia przy ul. Herbu Oksza 2 lok 1u)4. Można się z nami kontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 883 47 14,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: przychodnia@familymedica.waw.pl.

 Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zbieranych przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu świadczenia usług tj. przeglądania stron www Serwisu internetowego, wyszukiwania treści czy usług, kiedy wyrazisz na to zgodę wówczas przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adresu IP;
 • w celu weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, zapamiętania Twoich ustawień w Serwisie internetowym oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy Serwis internetowy zbiera również pliki cookies,

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na Twoim komputerze.

W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookie?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

 Jakich plików „cookies” używamy?

Wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Ciebie z Serwisu internetowego lub po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • niezbędne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu internetowego, które w przypadku ich dezaktywacji mogą być ograniczone, umożliwiają one również zapamiętanie wybranych ustawień;
 • wydajnościowe – pliki te mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa oraz wydajności Serwisu internetowego;
 • analityczne – pliki cookies wykorzystywane do śledzenia interakcji użytkowników w Serwisie internetowym.

 Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

W przypadku cookies niezbędnych możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies niezbędnych możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi niezbędnych plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku pozostałych cookies funkcjonalnych, wydajnościowych oraz analitycznych możesz wyłączyć/zaakceptować ich rejestrowanie w ustawieniach zasad rejestrowania cookies przed wejściem do Serwisu internetowego.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie rejestrowania niezbędnych plików cookies:

 Z czym się wiąże odmowa na korzystanie z plików cookies?

W przypadku cookies analitycznych odmowa ich rejestrowania nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami. W przypadku cookies niezbędnych, funkcjonalnych i wydajnościowych odmowa ich rejestrowania może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ te pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane wraz ze zbieraniem cookies będą przetwarzane przeze nas przez okres niezbędny do realizacji usług. Zebrane przeze nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz moim Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

 Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie administrowania Serwisem;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe w ramach Serwisu internetowego.
Polityka wspierana przez CookieFirst.com.