Warunki udzielania teleporad w przychodni Family Medica
Family Medica w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej udziela teleporad z następujących numerów telefonów:

+48 508 088 866, (22) 883 47 14

  • Połączenia z Family Medica mogą być wykonywane z numeru stacjonarnego, a także z numeru zastrzeżonego w terminie umówionej teleporady.
  • Sposób ustalenia teleporady: Pacjent rejestruje zgłoszenie o woli skorzystania z wizyty u lekarza w ramach POZ telefonicznie (tel: 508 088 866 lub (22) 883 47 14) lub mailowo (przychodnia@familymedica.waw.pl).
  • Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą a Pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia.
  • We wcześniej ustalonym terminie teleporady w ramach POZ (dzień i godzina) przychodnia Family Medica kontaktuje się z Pacjentem na numer kontaktowy wskazany w deklaracji POZ, złożonej w przychodni.
  • Należy pamiętać, że jeśli Pacjent zmienił numer telefonu powinien poinformować o tym fakcie przychodnię Family Medica.
  • Sposób postępowania w sytuacji, kiedy nie ma kontaktu z Pacjentem. W przypadku niemożności kontaktu z Pacjentem w terminie teleporady, skutkuje to jej anulowaniem. Przy czym świadczeniodawca jest zobowiązany do podjęcia co najmniej 3 prób kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
  • Przychodnia Family Medica prosi o odbieranie telefonu w terminie umówionej teleporady.
  • Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem w przypadku, gdy jest ono niezbędne ze względu na stan zdrowia Pacjenta i nie jest możliwe do realizacji w formie teleporady.
  • Family Medica informuje wszystkich Pacjentów, że o stanie zdrowie Pacjenta uprzednio przed przybyciem na wizytę bezpośrednią, decyduje lekarz poprzedzając wizytę osobistą w przychodni teleporadą.
  • Szczegółowe zasady znajdują się w Regulamin Teleporady