Maria Wawszczak
Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej / 2008r/. Specjalizację z zakresu Pediatrii, Chorób Płuc Dzieci oraz Alergologii realizowała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM przy ulicy Żwirki i Wigury pracując w Klinice Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii. Od ponad 10 lat zajmuje się leczeniem dzieci z chorobami układu oddechowego oraz problemami alergologicznymi. Wyróżnia się empatią, umiejętnością komunikacji z małym pacjentem, kompleksowym podejściem oraz zaangażowaniem w proces leczniczy.