RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Family Medica Sp. z o.o. jest Pan Robert Wakoń,
z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.

Możliwe formy kontaktu:

  • listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,
  • mailowo na adres: iod@familymedica.waw.pl.

Obowiązek informacyjny

Dla osób fizycznych, których dane przetwarza Family Medica sp. z o.o.

Obowiązek-Informacyjny.pdf [pobierz]