Jakub Janowicz
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Uczestnik szkoleń i kongresów w kraju i zagranicą związanych z dziedziną ortopedii i traumatologii. Zajmuje się leczeniem chorych z powikłaniami po leczeniu w obrębie narządu ruchu, zwłaszcza zakażeń układu mięśniowo-szkieletowego. Ceniony przez pacjentów za przyjazne, rzeczowe i profesjonalne podejście. Przyjmuje pacjentów także w języku angielskim.