Monika Malczyk
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Zdrowie Publiczne. Doświadczenie w pracy zdobywa od 2011 roku w różnych ośrodkach zdrowia. W pracy najbardziej ceni sobie relacje oparte na wzajemnym porozumieniu, szacunku i akceptacji dla potrzeb i wartości pacjenta.