Ablacja to najskuteczniejsza metoda leczenia wykorzystywana w terapiach zaburzeń rytmu serca. Jedną z najczęstszych postaci arytmii serca jest migotanie przedsionków. W Polsce ten zabieg wciąż jest zbyt rzadko wykonywany, mimo swej ogromnej skuteczności. Na czym polega ablacja i jak wygląda zabieg?

Ablacja to najskuteczniejsza metoda leczenia wykorzystywana w terapiach zaburzeń rytmu serca. Jedną z najczęstszych postaci arytmii serca jest migotanie przedsionków. W Polsce ten zabieg wciąż jest zbyt rzadko wykonywany, mimo swej ogromnej skuteczności. Na czym polega ablacja i jak wygląda zabieg?

Na czym polega ablacja?
Skurcz serca jest efektem rozprzestrzeniania się impulsów w całym mięśniu sercowym. U zdrowego człowieka serce bije miarowo z określoną częstotliwością. Przy arytmii powstaje dodatkowa droga przewodzenia sygnału, co w konsekwencji wpływa na zakłócenie normalnego rytmu pracy serca. Ablacja ma na celu zniszczenie lub odizolowanie małego obszaru tkanki serca, który przyczynia się do jego nierównomiernego bicia. Dzięki zniszczeniu tych obszarów pacjent może zostać całkowicie wyleczony.

Ablacja jest mało inwazyjnym zabiegiem kardiologicznym wykorzystującym prąd o częstotliwości radiowej. Wykonuje się go za pomocą elektrod ablacyjnych wprowadzanych do serca przez żyłę lub tętnicę udową. Gdy końcówka elektrody ma podwyższoną temperaturę, mówimy o ablacji prądem o częstotliwości radiowej, natomiast krioablacja wykorzystuje niską temperaturę. Ablacja najczęściej jest wykonywana u pacjentów z migotaniem przedsionków, jednak również u osób z innymi nadkomorowym i komorowymi arytmiami.

Jak przygotować się do zabiegu?
Przed przystąpieniem do zabiegu ablacji pacjent musi mieć przy sobie dokumentację medyczną dotyczącą dotychczasowego leczenia, wyniki echo serca, zapisy EKG, zapisy monitorowania EKG metodą Holtera, wyniki badań krwi i listę przyjmowanych leków. Dokumentacja z przeszłości pozwala na szybsze zdiagnozowanie arytmii i dobór odpowiedniej metody leczenia. Gdy nie dysponujemy dokumentami, lekarz może zalecić wykonanie badań i na tej podstawie zaplanować dalsze postępowanie.

Przed zabiegiem pacjent powinien ogolić okolice pachwin, ponieważ tędy zostaną wprowadzone elektrody. Na 6 godzin przed ablacją nie można jeść ani pić. Zabieg jest wykonywany przy znieczuleniu miejscowym. Lekarz najczęściej zaleca rezygnację z leków antyarytmicznych lub proponuje modyfikację przyjmowanych dawek.

Jak wygląda zabieg?
Lekarz przez żyły udowe wprowadza specjalne rurki (tzw. koszulki), przez które przechodzą elektrody. Sama stymulacja serca nie jest bolesna, jednak jego kołatanie podczas zabiegu może sprawiać dyskomfort. Ablacja trwa około 3-4 godzin w zależności od techniki wykonywania zabiegu i rodzaju arytmii. Zwykle zabieg wiąże się hospitalizacja, która trwa kilka dni. Po tym czasie należy zrezygnować lub ograniczyć aktywność fizyczną na 2-4 tygodnie. Zabieg jest mało inwazyjny i bezpieczny, ale w miejscu wprowadzania elektrod do naczyń krwionośnych może powstać krwiak.

Warto wiedzieć, że migotanie przedsionków aż pięciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Z tego względu warto jak najszybciej podjąć decyzję o leczeniu. Zabieg ablacji usuwa migotanie przedsionków w 70-80% przypadków, podczas gdy skuteczność leków nie przekracza 20-40%.