Robert Wakoń
Problematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od 2002 roku. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa informacji (ABI) w latach 2002 – 2018, obecnie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Doświadczony trener z tematyki ochrony danych osobowych. Jego dewiza to „albo się coś robi dobrze, albo wcale” dlatego też przykłada bardzo dużą wagę do jakości świadczonych przez siebie usług. Absolwent studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN na kierunku Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.