Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Uczestnik szkoleń i kongresów w kraju i zagranicą związanych z dziedziną ortopedii i traumatologii. Zajmuje się leczeniem chorych z powikłaniami po leczeniu w obrębie narządu ruchu, zwłaszcza zakażeń układu mięśniowo-szkieletowego. Ceniony przez pacjentów za przyjazne, rzeczowe i profesjonalne podejście. Przyjmuje pacjentów także w języku angielskim.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2015 r. specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Wolskim oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii – II Klinika Neurologiczna, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach z zakresu neurologii i rehabilitacji.

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii oraz kardiologii dziecięcej. Tytuł doktora nauk medycznych obronił na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dr Pietrzak ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie kardiologii dziecięcej. Pełni funkcje kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM. Ceniony przez rodziców pacjentów za miłe i rzeczowe podejście, wyczerpujące informacje o stanie dziecka i dalszym postępowaniu.

Zajmuje się zaburzeniami rytmu serca od ponad 20 lat. Od 2003 r. wykonuje zabiegi ablacji podłoża arytmii. Pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swój warsztat zabiegowy doskonalił podczas licznych staży i szkoleń w klinikach w Filadelfii, Hamburgu, Mediolanie, Lipsku, Rzymie, Amsterdamie. Od 2013 r. jest dyrektorem programu szkoleniowego dla kardiologów w zakresie zabiegowego leczenia migotania przedsionków w European Surgical Institute w Hamburgu. Posiada certyfikat European Heart Rhythm Association – Electrophysiology Specialists. W grudniu 2018 r. otrzymał tytuł Fellow of European Society of Cardiology (FESC). Ceniony przez dużych i małych pacjentów za profesjonale i ciepłe podejście.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestniczył w licznych szkoleniach, konferencjach, kongresach i sympozjach naukowo-szkoleniowych w kraju i zagranicą. Odbył staże krajowe i zagraniczne potwierdzone certyfikatami uczestnictwa. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych oraz licznych kursów doskonalących. Specjalizuje się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób narządu ruchu. Pomaga pacjentom ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, zespołem przeciążeniowym, stanami zapalnymi stawów kolanowych, biodrowych, barkowych oraz kręgosłupa. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się szczególnie diagnostyka oraz leczenie wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych noworodków i niemowląt. Wykonuje badania USG stawów biodrowych u niemowląt, a także iniekcje dostawowe i okołostawowe, stosuje terapię biologiczną, w tym czynniki wzrostu (PRP, osocze i fibryna bogatopłytkowa). Specjalizuje się w terapii podciśnieniowej ran (NPWT) systemami VAC, Pico, Avelle. Ceniony przez pacjentów za życzliwe i sympatyczne podejście, cierpliwość i świetny kontakt z dziećmi.