Ważne informacje

 1. Przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikania znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów.
 2. Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych.
 3. W okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji wykonywanie badań mikroskopowych osadu moczu nie powinno być wykonywane i należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania.
 4. W przypadku kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory), mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Taki woreczek zamknąć w plastikowym pojemniku na mocz, nie przelewać. Woreczki dostępne są w aptekach.

Przygotowanie do pobrania moczu na – badanie ogólne moczu

 1. Zaopatrz się w specjalny pojemnik:
  • jednorazowy – w przypadku badania ogólnego,
  • jednorazowy jałowy (sterylny) lub podłoże transportowo-wzrostowe przy badaniu na posiew.
 2. Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej.
 3. Do pojemnika oddaj mocz z tzw.”środkowego strumienia”:
  • pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety,
  • następnie oddać mocz do pojemnika (od 50 do 100 mililitrów),
  • końcową porcję moczu należy znów oddać do toalety,
 4. Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu i dostarcz jak najszybciej do wybranego punktu pobrań.
 5. Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce i przynieś do zbadania.

Przygotowanie do pobrania moczu na posiew

Posiew moczu wykonuje się w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie dróg moczowych (częste oddawanie moczu, ból i pieczenie cewki moczowej). Stwierdzenie obecności bakterii w danej próbce moczu i określenie ich wrażliwości na antybiotyki pozwala dobrać odpowiednie leczenie. Badanie moczu na posiew zlecane jest także w celu potwierdzenia skuteczności podjętego leczenia oraz u kobiet w ciąży.
U osoby zdrowej mocz jest fizjologicznie jałowy, natomiast cewka moczowa i okolica krocza są skolonizowane drobnoustrojami. Stąd prawidłowe pobranie moczu i dostarczenie do laboratorium odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu wiarygodnego wyniku posiewu.

 1. Zaopatrz się w specjalny, jałowy (sterylny) pojemnik lub podłoże transportowo-wzrostowe (dostępne do kupienia w aptece).
 2. Pobierz, najlepiej pierwszy poranny mocz, po nocnym spoczynku.
 3. Przed pobraniem próbki moczu dokładnie, ciepłą wodą z mydłem umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej (u kobiet okolice sromu, od przodu w kierunku odbytu, u mężczyzn żołądź po odsunięciu napletka). Wytrzyj się jednorazowym ręcznikiem. Umożliwia to pozbycie się bakterii, które, po dostaniu się do próbki, mogą zafałszować wynik badania.
 4. Do pojemnika, starając się nie dotykać ścianek wewnętrznych, oddaj mocz z tzw.”środkowego strumienia”:
  • pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety,
  • następnie oddać mocz do pojemnika (5 – 10 ml),
  • końcową porcję moczu należy znów oddać do toalety.
 5. Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu, na pojemniku napisz imię, nazwisko, datę i godzinę pobrania – nie umieszczaj informacji na pokrywce. Próbkę moczu dostarcz jak najszybciej do wybranego punktu badań.
 6. Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce (nie zamrażaj) i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin.
 7. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie moczu do laboratorium w dniu pobrania zaleca się pobrać mocz na specjalny zestaw z podłożem transportowo-wzrostowym (Uricult, Uromedium, Uriline), postępując zgodnie z zaleceniami producenta. Mocz pobrany na zestaw transportowo-wzrostowy można przechowywać w temperaturze pokojowej i dostarczyć do laboratorium w czasie nie
  dłuższym niż 24 godziny od pobrania.
 8. W przypadku kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do jałowego pojemnika (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory)m mocz, z zachowaniem zasad aspetyki, należy pobrać do jałowego plastikowego woreczka założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.