Jak wygląda badanie HOLTER

Badanie to polega na 24 godzinnym monitorowaniu pracy w trakcie wykonywania przez Pacjenta jego codziennych aktywności. Do klatki piersiowej Pacjenta zostają przymocowane elektrody połączone z małym urządzeniem, w którym to zapisywane są dane lub mankiet ciśnieniowy.

Sposób przygotowania do badania

• Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, ponieważ trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pracę serca.
• Przed założeniem elektrod aparatu holterowskiego zostanie ewentualnie usunięte owłosienie z klatki piersiowej.

Leki

• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
• Jeżeli Pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).

Zachowanie podczas badania

• Badany prowadzi w czasie rejestracji dziennik, w którym zaznacza ważniejsze czynności oraz ewentualne dolegliwości z podaniem godziny.

Zachowanie po badaniu

• Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony. (Aparat zdejmowany jest w pracowni.)

Przeciwwskazania

• Osoby z wszczepionym kardiowerterem-defibrilatorem serca – urządzenie nie jest zabezpieczone przed skutkami impulsu defibrylacji.

Zabrania się stosowania podczas badania!

• Zabiegu kardiowersji i defibrylacji pacjenta urządzenie nie jest zabezpieczone przed skutkami impulsu defibrylatora
• Kąpieli – urządzenie nie jest wodoodporne!
• Zdejmowania aparatu przez 24 godz.
• Sportów wodnych
• Bezwzględnie unikać miejsc z polem magnetycznym!