Staż podyplomowy odbywałam w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów. Obecnie pracuję w UCK DSK WUM w Warszawie w Klinice Pediatrii i Endokrynologii oraz jestem na 3.roku Studiów Doktoranckich WUM.

Pediatria, Certyfikowany doradca laktacyjny. Bardzo doświadczona pediatra z szerokim „spojrzeniem” klinicznym

Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki studentów kierunków polskojęzycznych i anglojęzycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Wieloletnie doświadczenie mówi tutaj o ogromnym profesjonalizmie, precyzji ale również osobowości. Wspaniały człowiek na idealnym miejscu.

Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 pracuje w Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2021 obroniła doktorat związany z tematyką białaczek wieku dziecięcego. Po uzyskaniu specjalizacji z pediatrii aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z hematologii i onkologii dziecięcej, gdyż jej szczególne zainteresowania związane są z immunologią, chorobami krwi i układu krwiotwórczego wieku dziecięcego. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach i kursach zawodowych. Praca z dziećmi jest jej pasją a także wyzwaniem.