dr n. med. Radosław Piątkowski

kardiologia

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2010 roku na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej zastosowania echokardiografii obciążeniowej w kwalifikacji chorych z wadą mitralną do operacjach kardiochirurgicznych. Autor i współautor licznych prac naukowych, wykładowca i mówca na konferencjach i warsztatach naukowych. Współautor kilku podręczników z zakresu kardiologii. Współredaktor 14 wydawnictw multimedialnych z zakresu echokardiografii. Od 2005 roku wykładowca i prowadzący zajęcia na warsztatach echokardiograficznych organizowanych przez Klinikę Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat 15 nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Starszy asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni pracownik na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej m.in. wad serca, kardiomiopatii i niewydolności serca. Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową, po zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz po operacjach zastawkowych serca.