mgr Bartosz Jasiński

psychologia

Ukończył z wyróżnieniem kierunek “Psychologia Kliniczna i Osobowości” na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wiele kursów specjalistycznych z zakresu psychologii. Specjalizuje się w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych oraz całościowych zaburzeniach rozwoju. Interesuje się zagadnieniami związanymi z neuropsychologią kliniczną oraz psychosomatyką. Doświadczenie zdobywał podczas praktyk na oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim oraz pracując w Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Obecnie zajmuje stanowisko psychologa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Villa Łucja. Ponadto pełni funkcję psychologa/eksperta ds. badań naukowych w Fundacji Inteligent Technologies. Jest autorem, oraz współautorem wielu narzędzi badawczych do ogólnej oceny rozwoju oraz osobowości dzieci i dorosłych. W Family Medica pomaga dzieciom i osobom dorosłym z rozmaitymi problemami natury psychologicznej.