Medycyna rodzinna

Dr Renata Denis-Wrońska

specjalizacja: interna, medycyna rodzinna

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz internista oraz  lekarz medycyny rodzinnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich szpitalach, poradniach i centrach medycznych. Przez ostatnie lata związana jest ze Szpitalem Klinicznym przy ul. Banacha, gdzie jest starszym asystentem Izby Przyjęć. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej z pacjentami dorosłymi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Przyjmuję również pacjentów rosyjskojęzycznych.
Lek. med. Danuta Pietraszewicz- Wojciechowska
specjalizacja: pediatria, medycyna rodzinna
Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej i University of the Witwatersrand. Jako lekarz ma wieloletnie doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Ma pod opieką całe rodziny.
Lek. med. Anna Popowska

specjalizacja: medycyna rodzinna

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Dzięki temu, że jest mamą dwóch córek ma znakomite podejście do dzieci i rozumie obawy młodych rodziców. W Family Medica zajmuje się leczeniem i profilaktyką zdrowotną pacjentów: dzieci i dorosłych. Czuwa nad prawidłowym rozwojem, diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku dziecięcego. Wolny czas spędza na czytaniu książek, gotowaniu i pływaniu. Przyjmuje pacjentów także w języku angielskim.

Lekarze specjaliści

Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

specjalizacja: pediatra, kardiolog, kardiolog dziecięcy

Wieloletni kierownik Kliniki Kardiologii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej, twórca i kierownik licznych programów naukowych i organizacyjnych dotyczących kardiologii dziecięcej w Polsce. Wychowawca i nauczyciel wielu lekarzy pediatrów, kardiologów i neonatologów. Autorka licznych prac naukowych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej. Wieloletni redaktor czasopisma „Pediatria po Dyplomie”, członek redakcji  naukowych wielu czasopism pediatrycznych i kardiologicznych. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, między innymi były prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Pediatrycznych, przewodnicząca Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.
Dr n. med. Janusz Kochanowski

specjalizacja: kardiologia i choroby wewnętrzne

W Family Medica wykonuje konsultacje kardiologiczne i badanie echo serca. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Aktualnie jest adiunktem w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Kierownikiem Pracowni Echokardiografii (indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca). Jest autorem ponad stu opracowań naukowych i dydaktycznych.
Dr n. med. Monika Budnik

specjalizacja: kardiologia

Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej, w tym obecnie chorych przed i po operacjach kardiochirurgicznych. Jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów naukowych. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Lek. med. Małgorzata Deniszewska-Urbanowska

specjalizacja: neurolog, neurolog dziecięcy

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Brała udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych w zakresie neurologii dorosłych i dzieci przeprowadzane w Polsce i za granicą min. Mary Manning Walsh Hospital NYC w USA.  Uzyskała specjalizacje I i II stopnia w zakresie neurologii pracując w Oddziale Neurologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Międzylesiu. przez wiele lat pracowała jako starszy asystent w Klinice Neurologii i Epileptologii JP Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie wyspecjalizowała się w neurologii dziecięcej. Pracowała także jako orzecznik medycyny kolejowej. Jest konsultantem neurologiem w Centrum Rehabilitacji Stocer. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej i lecznictwie zamkniętym opiekując się pacjentami dorosłymi i dziećmi.
Lek. med. Jakub Janowicz
w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Uczestnik szkoleń i kongresów w kraju i zagranicą związanych z dziedziną ortopedii i traumatologii. Zajmuje się leczeniem chorych z powikłaniami po leczeniu w obrębie narządu ruchu, zwłaszcza zakażeń układu mięśniowo-szkieletowego. Ceniony przez pacjentów za przyjazne, rzeczowe i profesjonalne podejście. Przyjmuje pacjentów także w języku angielskim.
Lek. med. Witold Witkowski
specjalizacja: ortopedia i traumatologia, rehabilitacja medyczna
Kierownik pracowni rehabilitacji w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. Wykonuje badania USG narządu ruchu (z wyłączeniem kręgosłupa). Specjalista w zakresie badania stawów biodrowych u noworodków (preluksacji). W codziennej praktyce przeprowadza USG ortopedyczne, artroskopie i biopsje kości. Zajmuje się wykonywaniem zabiegów takich jak rekonstrukcje stóp czy rekonstrukcje więzadła krzyżowego. Zajmuje się również zespoleniem odłamów kostnych i plastyką skóry.  Diagnozuje i leczy wady postawy i ból w obrębie kręgosłupa. Zajmuje się leczeniem osteoporozy. Konsultuje pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi i dyskopatią. Przyjmuje pacjentów bez ograniczeń wiekowych.

Lek. med. Małgorzata Ściślewska

W Family Medica przyjmuje pacjentów z zakresu medycyny rodzinnej, a także wykonuje badania USG dzieci i dorosłych.

Rehabilitacja

 

mgr Eliasz Mosiński
specjalizacja: fizjoterapia
Dyrektor zarządzający Family Medica.
Doktorant Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, wydziału wojskowo-lekarskiego oraz absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Już w trakcie studiów był czynnym działaczem Studenckiego Towarzystwo Naukowe występując na licznych konferencjach i publikując artykuły w prasie specjalistycznej. Prowadzi badania naukowe z zakresu „Telerehabilitacji u pacjentów z niewydolnością serca”, „Wpływu terapii manualnej na zakres ruchu w odcinku szyjnym”oraz „Wpływu fali uderzeniowej na ukrwienie w kończynach dolnych”. Uczestniczył w licznych kursach z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Przyjmuje pacjentów w każdym wieku – od noworodka do seniora. Jest przez nich ceniony za ciepłe i troskliwe podejście oraz skuteczność w leczeniu dolegliwości.
mgr Adrian Rogala
specjalizacja: fizjoterapia
Pasjonat i jak sam mówi: zapaleniec fizjoterapii i holistycznego podejścia do pacjenta. Doświadczenie zdobywał w kraju i zagranicą. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę na krajowych i międzynarodowych kursach i konferencjach. Najchętniej pracuje z pacjentami, których dolegliwości są trudne do wyleczenia.
Jego mottem jest “Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”.
mgr Dorota Męczkowska 
specjalizacja: fizjoterapia
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej: stawów barkowych, biodrowych, kolanowych oraz rehabilitacji neurologicznej – uszkodzenia rdzenia i nerwów obwodowych. Do jej zainteresowań zawodowych należy także leczenie wady postawy u dzieci – ich analiza i terapia. W codziennej pracy wykorzystuje drenaż limfatyczny (szkoła niemiecka), kinesiology taping BASIC, terapię tkanek miękkich (energizacja cz. I i II, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie), Mulligan Concept cz. A i B, analizę i terapię chodu. Wolny czas spędza na rysowaniu szkiców anatomicznych, nauce gry na skrzypcach oraz pływaniu.
mgr Klementyna Wińska 
specjalizacja: fizjoterapia
Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra fizjoterapii. Tematyką jej pracy magisterskiej były napięciowe bóle głowy. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała już na studiach licencjackich w Centrum Rehabilitacji jako rejestratorka i praktykantka oraz po ukończeniu studiów I stopnia na stanowisku fizjoterapeutki.
Na co dzień zajmuje się przypadkami bólu i schorzeń kręgosłupa, urazami kostnymi oraz mięśniowymi. Od niedawna rozpoczęła swoją drogę z uroginekologią. Wyznaje zasadę, że każdy człowiek i przypadek jest inny, stara się nie ulegać schematom. Ukończone kursy i szkolenia pozwalają jej na odpowiednie badanie oraz dobór właściwych technik leczenia.

Psychologia

 

mgr Bartosz Jasiński

specjalizacja: psychologia

Ukończył z wyróżnieniem kierunek “Psychologia Kliniczna i Osobowości” na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wiele kursów specjalistycznych z zakresu psychologii. Specjalizuje się w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych oraz całościowych zaburzeniach rozwoju.  Interesuje się zagadnieniami związanymi z neuropsychologią kliniczną oraz psychosomatyką. Doświadczenie zdobywał podczas praktyk na oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim oraz pracując w Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Obecnie zajmuje stanowisko psychologa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Villa Łucja. Ponadto pełni funkcję psychologa/eksperta ds. badań naukowych w Fundacji Inteligent Technologies. Jest autorem, oraz współautorem wielu narzędzi badawczych do ogólnej oceny rozwoju oraz osobowości  dzieci i dorosłych. W Family Medica pomaga dzieciom i osobom dorosłym z rozmaitymi problemami natury psychologicznej.

Personel medyczny

 

Aneta Pójdak
specjalizacja: pielęgniarstwo
W zawodzie pracuje prawie 25 lat. Tak długi przebieg zawodowy przyniósł jej wiele doświadczeń, ale największą satysfakcję z pracy ma od 2001 roku, kiedy rozpoczęła pracę z najmłodszymi, a zarazem najsurowszymi pacjentami. Od razu stwierdziła, że to jest to, co chce robić. Wie, że praca z dziećmi jest cudownie nieprzewidywalna, z przyjemnością praktykuje ją i rozwija do dziś.
Anna Sobczak
specjalizacja: pielęgniarstwo
W 2010 roku ukończyła studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku pielęgniarstwo. Pierwsze kilka lat po uzyskaniu dyplomu pracowała w szpitalnym oddziale gastroenterologii. Następnie rozpoczęła pracę w przychodni i tak jest do dziś. Lubi pracę zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi, również z tymi najmłodszymi. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą rozbrykanego synka.

Administracja

 

Kamila Katner-Koziarska
Dyrektor administracyjny
Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W placówkach medycznych pracuje specjalista administracji od 2012 roku. Wieloletnie doświadczenie doskonale wykorzystuje w pracy organizacyjnej i zarządzaniu personelem. Jest osobą bardzo odpowiedzialną, skrupulatną i mocno angażującą się w pracę. Prywatnie jest fanką języka włoskiego i kuchni włoskiej, a w wolnej chwili najchętniej czyta książki.
Monika Malczyk
administracja/rejestracja
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Zdrowie Publiczne. Doświadczenie w pracy zdobywa od 2011 roku w różnych ośrodkach zdrowia. W pracy najbardziej ceni sobie relacje oparte na wzajemnym porozumieniu, szacunku i akceptacji dla potrzeb i wartości pacjenta.
Katarzyna Kamińska
administracja/rejestracja
Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie w obsłudze pacjentów zdobywa od 2012 roku. W pracy najważniejsze są dla niej  dobro pacjenta i współpraca. W wolnym czasie oddaje się całkowicie pasji jaką jest: bieganie.

Współpraca

Renata Ulman-Bogusławska
specjalizacja: psycholog dziecięcy, logopeda
Psycholog dziecięcy, dyplomowany logopeda, terapeutka Integracji Sensorycznej, terapeutka karmienia, specjalistka wczesnej interwencji oraz certyfikowany terapeuta Empathy Dolls ®. Specjalizuje się we wczesnej interwencji logopedycznej, wspomaganiu rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka w wieku 0-3, a także w zakresie terapii karmienia, konsultacji, kompleksowej diagnozy i terapii dziecka w wieku 0. – 3 lat. Właścicielka Gabinetu Terapii Dziecięcej „Sensuum”.