Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań jest kardiologia zachowawcza, nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej oraz elektrokardiografia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W Family Medica wykonuje konsultacje kardiologiczne i badanie echo serca. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Aktualnie jest adiunktem w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Kierownikiem Pracowni Echokardiografii (indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca). Jest autorem ponad stu opracowań naukowych i dydaktycznych.

Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 pracuje w Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2021 obroniła doktorat związany z tematyką białaczek wieku dziecięcego. Po uzyskaniu specjalizacji z pediatrii aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z hematologii i onkologii dziecięcej, gdyż jej szczególne zainteresowania związane są z immunologią, chorobami krwi i układu krwiotwórczego wieku dziecięcego. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach i kursach zawodowych. Praca z dziećmi jest jej pasją a także wyzwaniem.

W Family Medica przyjmuje pacjentów z zakresu medycyny rodzinnej, a także wykonuje badania USG dzieci i dorosłych:

  • USG przezciemiączkowe
  • USG brzucha
  • USG nerek, moczowodu, pęcherza moczowego
  • USG piersi
  • USG tarczycy
  • USG węzłów chłonnych
  • Doppler tętnic szyjnych