Radosław Pietrzak
Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii oraz kardiologii dziecięcej. Tytuł doktora nauk medycznych obronił na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dr Pietrzak ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie kardiologii dziecięcej. Pełni funkcje kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM. Ceniony przez rodziców pacjentów za miłe i rzeczowe podejście, wyczerpujące informacje o stanie dziecka i dalszym postępowaniu.