Monika Budnik
Na co dzień pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej, w tym obecnie chorych przed i po operacjach kardiochirurgicznych. Jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów naukowych. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.