Mateusz Kulig
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestniczył w licznych szkoleniach, konferencjach, kongresach i sympozjach naukowo-szkoleniowych w kraju i zagranicą. Odbył staże krajowe i zagraniczne potwierdzone certyfikatami uczestnictwa. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych oraz licznych kursów doskonalących. Specjalizuje się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób narządu ruchu. Pomaga pacjentom ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, zespołem przeciążeniowym, stanami zapalnymi stawów kolanowych, biodrowych, barkowych oraz kręgosłupa. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się szczególnie diagnostyka oraz leczenie wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych noworodków i niemowląt. Wykonuje badania USG stawów biodrowych u niemowląt, a także iniekcje dostawowe i okołostawowe, stosuje terapię biologiczną, w tym czynniki wzrostu (PRP, osocze i fibryna bogatopłytkowa). Specjalizuje się w terapii podciśnieniowej ran (NPWT) systemami VAC, Pico, Avelle. Ceniony przez pacjentów za życzliwe i sympatyczne podejście, cierpliwość i świetny kontakt z dziećmi.