Martyna Chudaszek
Kierownik rejestracji pracuje w Family od 3 lat, wnosi ogromne doświadczenie i wielki wkład w całą przychodnie.