Magdalena Regulska
Absolwentka studiów magisterskich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Pracę licencjacką poświęconą wulwodynii, przewlekłemu bólowi miednicy mniejszej u kobiet obroniła z wyróżnieniem. Rozwijając pasję w zakresie przewlekłych zespołów bólowych miednicy, pracę magisterską napisała na temat przewlekłego bólu gruczołu krokowego. Ukończyła kurs z zakresu perinologii, poświęcony terapii kobiet w ciąży, w połogu, zaburzeniom oddawania moczu i defekacji oraz przewlekłym bólom miednicy. Ukończyła także kurs prowadzenia bezpiecznego treningu kobiet w ciąży i kinesiotapingu w ciąży i po porodzie.Swoje zainteresowania rozwija także w zakresie terapii manualnej wg koncepcji Maitland, wykorzystującej techniki terapeutyczne oddziałujące na stawy, mięśnie i tkankę nerwową oraz w zakresie fizjoterapii w leczeniu zaburzeń miednicy u mężczyzn, skupionej na  rehabilitacji pacjentów po zabiegu prostatektomii oraz w przewlekłych zespołach bólowych miednicy u mężczyzn.W pracy z pacjentami bólowymi skupia się na podejściu holistycznym.