Katarzyna Bródka
Jestem lekarzem internistą, absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych odbyłam w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Do głównych obszarów mojego zainteresowania zaliczają się choroby sercowo-naczyniowe, w szczególności żylna choroba zakrzepowo-zatorowa oraz leczenie otyłości i jej powikłań. Uzyskałam certyfikat ukończenia I i II części programu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Nieustannie aktualizuję swoją wiedzę medyczną poprzez m.in. udział w licznych konferencjach naukowych oraz podnoszę kwalifikacje zawodowe, aby móc wytyczyć pacjentowi ścieżkę diagnostyczno-leczniczą zgodną z zasadami EBM (medycyna oparta na dowodach naukowych). Doświadczenie kliniczne zdobywałam również na licznych praktykach zagranicznych (Irlandia Północna, Hiszpania). W swojej praktyce cenię sobie nawiązanie dobrej relacji z pacjentem opartej na wzajemnym zaufaniu oraz indywidualne podejście do jego potrzeb. Prywatnie mama, miłośnik podróży na łonie natury. Interesuję się psychologią, ukończyłam kurs MBSR.