Karolina Kamińska
Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku- pedagogika specjalna, specjalność –logopedia oraz Uczelni Łazarskiego na kierunku: Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda w Elf- Centrum Mowy i Ruchu, przedszkolach i szkołach specjalnych i integracyjnych oraz w czasie 1,5 rocznego stażu logopedycznego dotyczącego pracy z dziećmi z autyzmem w fundacji Synapsis. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów. Specjalizuje się w:
  • wdrażaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się;
  • stymulacji funkcji pokarmowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołach genetycznych, z sondą oraz peg;
  • wczesnej stymulacji neurologopedycznej noworodków i niemowląt;
  • terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej.