Emilia Sieczka
Pani Emilka Sieczka jest nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeutą pedagogicznym, oligofrenopedagogiem. "W pracy z dzieckiem najważniejsza jest uważność na jego potrzeby i możliwości" - to jedna z zasad jaką się kieruje. Poczucie bezpieczeństwa, osiągnięcie sukcesu, zadowolenie z siebie to inne niezbędne czynniki, które pomagają nie tylko pokonywać trudności, ale i osiągać szczyty.