Dominika Labochka-Chyżyńska
Staż podyplomowy odbywałam w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów. Obecnie pracuję w UCK DSK WUM w Warszawie w Klinice Pediatrii i Endokrynologii oraz jestem na 3.roku Studiów Doktoranckich WUM.