Medycyna rodzinna jest działem medycyny, który dotyczy zdrowia wszystkich członków rodziny. W ramach POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, do medycyny rodzinnej mają dostęp wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, które w przychodni wypełniły pisemną deklarację POZ i wskazały imiona i nazwiska wybranego przez siebie lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego).

Medycyna rodzinna jest działem medycyny, który dotyczy zdrowia wszystkich członków rodziny. W ramach POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, do medycyny rodzinnej mają dostęp wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, które w przychodni wypełniły pisemną deklarację POZ i wskazały imiona i nazwiska wybranego przez siebie lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego).

W ramach umowy podpisanej przez placówki medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), każda ubezpieczona osoba ma prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych lub – jeśli wymaga tego stan zdrowia – w domu.
Mimo że medycyna rodzinna obejmuje znacznie szerszy zakres świadczeń zdrowotnych, pacjenci bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że lekarz rodzinny (czyli właśnie lekarz POZ), internista i pediatra są lekarzami odmiennych specjalizacji. Pediatra może zajmować się wyłącznie chorymi dziećmi, internista – dorosłymi, zaś opieką specjalistów POZ są objęci zarówno dorośli, jak i dzieci.

Lekarz medycyny rodzinnej, pod opieką którego znajduje się cała rodzina, może samodzielnie stawiać diagnozę i zlecać odpowiednie badania. W bardziej skomplikowanych przypadkach zadaniem tego lekarza jest skierowanie pacjentów do lekarzy konkretnych specjalizacji na dalsze szczegółowe badania diagnostyczne.

Family Medica w ramach medycyny rodzinnej oferuje nie tylko świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, do których upoważnia złożenie pisemnej deklaracji POZ, lecz także świadczenia medyczne, do których należą bezpłatne badania krwi NFZ, oraz opiekę lekarzy pediatrów NFZ i internistów NFZ.